מספר מזהה: 6441

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

צמח בהלכה המשך משאלה 6358

שאלה:

[המשך #6358]
יישר כח. רק שאלה קטנה נוספת, בענין זכיה לשוטה יש מחלוקת בראשונים ובאחרונים, וחלק מהסברות הן, משום "דאתי לכלל זכיה" משא"כ גוי, דהיינו גם שוטה יכול לבוא לידי זכיה לכשישתפה. אני לא יודע מהן הסיכויים ששוטה ישתפה, אבל אני מניח שודאי יש סיכוי כזה. חרש לעומת זאת הסיכוי קטן יותר, ובודאי בזמנם. [חילוק זה מוזכר בקצוה"ח סי' רמג]. אך בכל זאת לדעת הפוסקים שמועיל זכיה בחרש די בסיכוי זה כדי להחשיב אותו לבר זכיה. כיצד לדעתך אפשר להחשיב צמח, לדעתי מאחר שקיים סיכוי למרות שהוא נדיר שיחזור לעצמו כמו שאנו שומעים לעיתים נדירות, זה מחשיב אותו לבר זכיה. מה דעתך בענין?, 

תשובה:

הסיכוי שאדם במצב של 'צמח' לחזור להכרה רגילה הוא קטן, אף כי כולנו נחשפנו לכמה וכמה דיווחים על תופעה כזו. מהו הסף ההלכתי הנדרש של סיכוי כזה לצורך זכיה — לא ידוע לי
.
עכ"פ יתכן מצב שבו יהיו שני ספקות: אחד שמא הוא מהצמחים השומעים ומבינים, והשני שמא הוא שייך למקרים הבודדים בהם צמחים חוזרים להכרה רגילה
.
אדגיש כי שני הספיקות הללו אינם תלויים זה בזה, דהיינו אם הם נחשבים כספק, אזי יהיה כאן ס"ס המתהפך