מספר מזהה: 6436

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

קבורה בליקוט עצמות

שאלה:

שלום רב
רציתי לשאול לגבי קבורה באופן שנעשה בעבר – קבורה ראשונה ושניה, ליקוט עצמות. כפי שמופיע במקורות השונים –
מהדיון במקורות בדיני אבלות נראה שמדובר בתהליך רגיל שאין בו בזיון או זלזול אלא להיפך (גם עבור הנפטרים וגם עבור האבלים):
"…ועוד אמר רבי מאיר: מלקט אדם עצמות אביו ואמו, מפני ששמחה היא לו" (משנה, מו"ק א ה)
"… מלקט אדם עצמות אביו ואמו מפני ששמחה היא לו….. אותו היום היה מתאבל ולמחר היה שמח לומר שנינוחו אבותיו מן הדין" (ירושלמי, מועד קטן פ"א, פ ע"ג). [ובמשנה (סנהדרין ו ה-ו) ובירושלמי (סנהדרין פ"ה, כג ע"ב) ביחס להרוגי בית דין.]

שאלתי: האם יש סיבה להמנע מקבורה כזו היום?

תשובה:

אינני מכיר סיבה כזו.