מספר מזהה: 6243

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

קביעת זמן המוות לעניין יארצייט

שאלה:

מישהו שאל אותי שאלה שלא זכור לי בעוניי שדנו בה, מתי הירצייט של מי שנקבע מות גזע המוח שלו ביום א והוא נותק מהמכשירים רק ביום ג? בשנה הראשונה זה לפי הקבורה, אבל מה בשנים הבאות? זו שאלה למעשה, למי שעקרונית סומך על פסקי הרבנות הראשית.
כל טוב, י

תשובה:

ראה נשמת אברהם (מהדורה חדשה תשס"ז) , חיו"ד, סוף סי' שצז:
"ומה הדין לגבי אדם שנמצא ללא נשימה וללא פעימות לב לפני השקיעה, ועושים לו החייאה ממושכת אך ללא הצלחה, כך שמותו נקבע אחרי השקיעה. שמעתי ממו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א שקובעים את היארצייט לפי הזמן שאיבד הכרתו [הכוונה לפי הזמן שליבו פסק מלפעום] כי מתברר למפרע שהוא מת אז, ולא לפי הזמן שקבעו את מותו"