מספר מזהה: 7829

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

קביעת רגע המוות בהלכה ובמשפט

שאלה:

האם בקביעת רגע המוות במדינת ישראל יש להשתמש בעמדת המשפט העברי? אם כן, מדוע? ואם לא מדוע?
אודה לתשובתכם.

תשובה:

 החוק במדינת ישראל כולל את ההיחסות למשפט העברי כחלק בלתי נפרד ממנו:
חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו-2005,  ספר אסיא יא, עמ' 308-325 (2008); רפואה והלכה: הלכה למעשה, עמ' 489-501 (2006)
חוזר מנכ"ל משרד הבריאות מס' 7/2008 מיום 17.03.2008 – הנחיות ליישום חוק החולה הנוטה למות.
לגבי היישום בעולם ההלכה: הבסיס ההלכתי להצעת חוק "החולה הנוטה למות" , רפואה והלכה: הלכה למעשה, עמ' 476-488 (2006); אסיא עא-עב, עמ' 25-39 (2003)