מספר מזהה: 7407

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

רחיצת מטופלים בספוג בשבת

שאלה:

רחצת מטופלים בבית חולים נעשית על ידי שימוש בספוגים עם סבון (ספוגבונים). האם מותר לאחות להשתמש בהם בשבת לרחוץ מטופלים? האם ניתן בשינוי?

תשובה:

ספוג שעשוי מחומר טהור של סיבים סינתטיים ללא תערובת סיבים טבעיים והוא גם אינו תפור בחוט עשוי סיבים טבעיים סחיטתו אסורה מדרבנן[1], ממילא יש להתיר את הרחיצה בו לחולה שאין בו סכנה.

__________

 

[1] שמירת שבת כהלכתה מהדורה תש"ע פרק ט"ו סעיף ז'בדומה לדין סחיטת שיער שאין בו איסור תורה אלא איסור דרבנן).