מספר מזהה: 6788

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

ריקוטן בצומות – תוספת שאלה (#1476)

שאלה:

שלום. אני מתחיל עכשיו לקחת ריקוטן ומכיוון שהטיפול הוא לכחצי שנה זה כולל את צום י"ז בתמוז, ט' באב ויו"כ. הבנתי מהרופאה שצריך לקחת את התרופה בבוקר כל יום אחרי הארוחה, ואם כן איך הרב ממליץ לקחת את התרופה בסעודה מפסקת ובסעודת שבירת הצום? זה שינוי הזמן ועם פער (בתשעה באב וביו"כ) של יותר מיום בין סעודה לסעודה?
אשמח לתשובתך,
מיכאל.

תשובה:

למיטב ידיעתי ניתן לקחת את הריקוטן בסעודה מפסקת ובסעודה של שבירת הצום במוצאי הצום, ולדלג, באופן חד פעמי על הנטילה בצום. במצב כזה דינך כדין כל אדם לגבי הצום.
אך בכל אופן עלייך לוודא עם הרופא המטפל שאכן ניתן לעבור כך את הצום.