מספר מזהה: 13238

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

רפואה בשבת

שאלה:

האם מותר לעבוד בבית רפואה ציבורי בשבת?-לדוגמא מרכז רפואי איכילוב,
אם כן, באיזה מתכונת ומה ההגבלות?

תשובה:

במידה ומתקיימים שני תנאים הכרחיים, אזי לא רק שמותר אלא יש מצוה גדולה בעבודה בבית רפואה ציבורי בשבת, כדוגמת ביה"ח איכילוב.
התנאים הם:
א. ידע הלכתי ברור שמאפשר לעובד\ת לדעת מה מותר, מה אסור ומה מותר בשינוי.
ב. אופי אישי, כזה שלמען שמירת השבת העובד יהיה מוכן גם להפסיד את מקום עבודתו אם יתבר לו שמחייבים אותו לחלל שבת בניגוד להלכה.
כאמור, אם מתקיימים שני התנאים האלה מותר ומצוה לעבוד בביה"ח בשבת. אך אם חסר אפילו אחד מהם – אזי אין שןם היתר.