מספר מזהה: 6297

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

שאיבת חלב בשבת – לסובלת מגודש, לשעות הראשונות לאחר הלידה

שאלה:

אני אחות ויועצת הנקה ונתקלת לעיתים קרובות בשאלת שאיבת חלב אם בשבת. ברצוני לברר מספר נקודות.
א. יולדת "תוך שבעה" הסובלת מגודש. באיזה אופן מומלץ שתשאב חלב להקלה על הגודש- ידני, משאבה ידנית, משאבה חשמלית. האם מותר לה לעסות את שדיה על מנת להקל על השאיבה?
ב. יולדת השואבת עבור פג שאינו מסוגל לינוק. היום ההמלצה היא שב72 שעות הראשונות תשאב בידיים ולאחר מכן תשאב במשאבה חשמלית על מנת לשמור על תפוקת חלב מירבית. כיצד תשאב בשבת ב72 שעות הראשונות ובזמן לאחר מכן?
ג. יולדת השואבת עבור פג, אם יש מבעוד יום יש לה מספיק חלב אם לשבת האם חייבת לאבד את החלב שתשאב בשבת או שמותר להשתמש בשבת בחלב שנשאב בשבת מכיון שמבחינה רפואית חלב אם טרי עדיף?
אודה מאד על תשובה הכוללת מקורות.
בתודה מראש,

ד מ

תשובה:

א.  שאיבה בשבת לצורך טיפול בגודש מותרת בתנאי שהבקבוק אליו זורם החלב הנשאב יהיה חומר שפוגם את החל, והחלב שנשאב בשבת ישפך.
ב. לגבי שאיבה עבור פג המצב שונה:
כשמדובר בפג – פג מוגדר כחולה שיש בו סכנה, כשחלב-אם מגדיל מאד את סיכוייו לחיות. לכן מותר לשאוב לשם כך חלב-אם במכשיר שאיבה חשמלי, ואם אין מכשור חשמלי מותר לשאוב במכשיר ידני. לכתחילה חייבים להקטין את האיסור באמצעות שעון שבת אם אפשר, וכן בעשיית הפעולות העיקריות בשינוי. פרטים נוספים על כללי "שינוי" כדאי לקבל מהרב המקומי.
כלל נוסף: 1. בזמן שהמכונה מחוברת לפטמה ושואבת חלב, אסור להגביר את העוצמה.
             2. בזמן שהמכונה איננה מחוברת ואיננה פועלת (שעון שבת) מותר לסובב את כפתור העוצמה לכיוון של הגברה.
ג.  מאחר ופג מוגדר כחולה שיש בו סכנה, לכן מותר להשתמש בחלב שנשאב בשבת גם אם יש חלב קפוא מימים קודמים. חשוב לדעת ששתיית חלב אם מגדילה את במידה משמעותית את סיכויי ההישרדות של פגים, כאשר ללא חלב אם אחוז התמותה גבוה במידה ניכרת.
מקורות: שמירת שבת כהלכתה (מהדורת תשל"ט), חלק א' פרק לו, סעיף כא ובמקורות המצוינים שם.
פרטים נוספים ראי: נשמת אברהם (מהדורת תשס"ז) – אורח חיים, סי' שכ"ח ס"ק פ.