מספר מזהה: 6667

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

שאלות אחות על עבודה במשמרת שבת בבית חולים

שאלה:

שלום,
אני עובדת כאחות בבי"ח שיש בו כתבן שאינו יהודי, המסייע לנו בעבודה במהלך השבת. יש לי מספר שאלות:
1) האם מותר לי לבקש מגוי לחמם אוכל בשבת עבורי או עבור הצוות ולא עבור החולה? והאם יש הבדל אם הוא גם אוכל מהאוכל או לא?
2) האם מותר לי להשתמש במים שהורתחו בקומקום ע"י נכרי?
3) האם מותר לי להגיד בפירוש לכתבנית (או כל גוי בעצם) לעשות מלאכה כאשר זה למען חולים? (-לדוגמא: תכתבי כאן כך וכך, תלחצי על זה וכו')
4) האם יש הבדל בין גוי ששני הוריו אינם יהודים לבין גוי שאביו יהודי ואימו לא יהודייה?
5) אם אני יודעת שאם אעשה מלאכה כלשהי בשינוי במקום מישהו חילוני שהוא יעשה כרגיל- האם עדיף שאני אעשה את המלאכה? (-כאשר מבחינת זמן זה לא מפריע לי)
6) כאשר אני מודדת חום במכשיר דיגיטלי, האם אני צריכה להחזיק את המדחום בשינוי?

תשובה:

תשובת הרב ד"ר מאיר פרנקל:
1)
  אסור לבקש מגוי לבשל או לחמם אוכל בדרך אסורה עבור מי שאינו חולה. מותר לבקש זאת רק עבור חולה, אפילו חולה שאין בו סכנה. אם הגוי מחמם עבור עצמו ולא ידע שהיהודי מעוניין גם הוא לאכול – מותר לאכול, אך זאת בתנאי שאין חשש שהוא מרבה בחימום אוכל נוסף עבור יהודי (שמירת שבת כהלכתה, פרק ל', מח). לכן, אם יש עובד אחד גוי והשאר יהודים, והוא יודע שהולכים לאכול עמו, סביר להניח שהוא ירבה את כמות האוכל שהוא יחמם ולכן אסור ליהודי לאכול. כמובן שימי לב שאם הגוי בישל, האוכל אסור בדרך כלל מדין בישולי גויים ללא קשר לשבת, אלא אם כן הוא רק חימם אוכל שבושל לפני השבת ע"י יהודי.

2)  ראי תשובה לשאלה 1: אם הנכרי אינו מכיר אותך ולא ידע על קיומך כלל, וחימם לעצמו מים, ואז פתאום הגעת, מותר לך להשתמש במים. אך אם הנכרי מכיר אותך, גם אם לא ידע שאת כאן כעת, ויש חשש שהוסיף מים לחימום עבורך, אסור.

3)  עבור חולה, גם חולה שאין בו סכנה, התירו אמירה לנכרי. לכן, מותר לך לבקש מהגוי באופן ישיר לעשות מלאכה (שמירת שבת כהלכתה, פרק לח, סע' ד-יג).

4)  אין הבדל. מי שאמו אינה יהודיה הוא, לענין זה, גוי לכל דבר.

5)  הפוסקים נחלקו בשאלה דומה – האם מותר להחליף משמרת שבת בבית חולים, כך שיעבוד במקומך בשבת מישהו שאינו שומר מצוות. הרב אויערבאך זצ"ל סבר שאסור להחליף, כי מי שאינו שומר שבת ירבה באיסורים (שמירת שבת כהלכתה, מ, כג). הרב פיינשטיין זצ"ל סבר שאפשר להחליף עם רופא שאינו שומר תורה ומצוות (אגרות משה או"ח, ח"ד סימן עט).
לדעתי במקרה שלך: אם זו מלאכה שהיא חלק מהתפקיד שלך – עשי אותה בעצמך. אך אם זו מלאכה שהוא אמור לעשות אותה (כחלק מחלוקת המטלות ביניכם) אין צורך להתנדב במיוחד כדי לעשות בשינוי.

6)  ראשית, עדיף להשתמש בשבת במדחום כספית שאינו דיגיטלי. אני מניח שאת מדברת על מצב בו אין אפשרות מדידת חום במדחום כספית.
עיקר האיסור במדחום דיגיטלי הוא הדלקתו (לחיצה על הכפתור) ולא החזקתו. את ההדלקה יש לעשות בשינוי, כגון לחיצה על הכפתור עם גב כף היד או עם אחד ממפרקי האצבעות (ולא המפרק הקרוב ביותר לסוף האצבע). שימי לב שלחיצה עם יד שמאל אינה מהווה שינוי במקרה זה, כי אנו רגילים ללחוץ בשמאל כמו בימין במקרים כאלה.
כך יש להשתדל לעשות בכל לחיצה על מכשיר חשמלי לצורך חולה.