מספר מזהה: 6474

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

שאלות במציאות הרפואית בלימוד מסכת נידה

שאלה:

אל כבוד הרה"ג מרדכי הלפרין שליט"א

הנני לומד מסכת נדה ואשמח מאוד אם תעזרו לי בכמה אי הבנות מציאות.

ראיתי שהנכם אוסרים דם היפרדות שליה, אשמח אם תבארו לי דעתכם מניין שאי"ז דם מכה בתוך הרחם, ושמא דם קושי המובא בגמ' הוא מסיבה אחרת.
עוד אשמח אם תבארו לי המציאות מהיכן בדיוק יוצא הדם האם מההיפרדות עצמה שנהיה כעין קריעה, או שיוצא גם דם אחר מהרחם.
ואם זה אכן יוצא רק מההיפרדות, מה זה שונה מסברא משאר מכה שיש ברחם שמותרת [ובפרט לדעת מרן החזו"א ז"ל שטעם היתר דם מכה הוא משום שאי"ז דרך ראיה ומותרת אף שודאי יוצא דם נידות דרך המכה]

עוד אבקש לברר היאך שייך הדור מ"ר למקור ואייתו דם בר"פ האשה, היאך יתכן שיחזרו המ"ר כלפי מעלה ויוציאו דם מהמקור? והאם בימינו זה גם שייך.
עוד אבקש לשאול ביאור בגמ' נה: שאפשר למשוך סם המוות הנמצא בעין דרך הפה, היאך יתכן דבר זה?
האם יש קשר בין חוט השדרה לאיבר המילה?

אודה לכם מאוד מאוד אם תענו לי על כל שאלותי
תודה רבה וייש"כ על כל פועלכם

תשובה:

א. בסימן כ' בספרי "רפואה מציאות והלכה" הסברתי את הנושא של היפרדות שליה, ואת ההוכחה מדם קושי טהור לעומת דם קושי טמא, שמדובר בהם בדמם של היפרדות שליה.

ב. דם היפרדות שליה איננו דימום של קריעת חלק מרקמת הרחם או חלק מרקמת השליה. הדימום נובע מהפרדת השליה מרירית הרחם (הרמת השליה שתיפקדה כמכסה לשלולית דם קטנה שנמצאת ברווח שבין רירית הרחם לשליה, והרמת המכסה מאפשרת לדם הפקוד שם להישפך.

לעומת זאת, אם הדימום נובע מפגיעה ופציעה של רקמת השליה, כמו בחלק המהדימומים בשלית פתח אחרי בדיקה גינקולוגית לא אחראית, אזי באמת מדובר בדם מכה, כמבואר בספרי שם

..לידיעתך: ככלל, ככל שהפניות לפרוייקט זה כוללות מספר גדול יותר של שאלות, הזמן הנדרש לקבלת תשובה יכול לעלות לשבועות במקום ימים

אע"פ כן, כדי לא לעכב את תשובתי אני שולח עכשיו תשובה רק לשאלותיך הראשונות.

אנא חזור ושאל בדוא"ל נפרד את שתי שאלותיך האחרונות.