מספר מזהה: 21271

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il/%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%93-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%aa -

שאלת רב ברפואה

שאלה:

יש לנו ויכוח חברים בכולל. חברי טוען שאם רב חשוב שבעיני רבים הוא מגדולי פוסקי הדור פסק שמחוייבים הציבור לעשות פעולה רפואית מסויימת אז זה מחייב כפסק הלכתי היות והוא מן הסתם גבה עדויות שהביאו אותו למסקנה זו וידיעתו ההלכתית בגביית עדות כרב המסוגל להתיר עגונות מחייבת את כל מי שאיננו ברמה הזאת של פסיקה. ואני טוען שבעניני רפואה אי אפשר לחייב אדם מבחינה הלכתית לא משנה מהי גדולתו בתורה, ושאם הוא הגיע למסקנתו הפרטית על פי המחקר שהוא עשה באיסוף מידע רפואי המספק אותו איננו כפוף לפסק של אותו רב.

תשובה:

הרב ערן היקר,
 
קבלתי את שאלתך המעניינת.
אך היא נכתבה באופן כללי מדי מכדי שאפשר יהיה לתת לה תשובה אחת.
אסביר:
א. מצד אחד, במקום פיקוח נפש, אין חולקין כבוד לרב.

 מקורמטה אפרים, או"ח, תריח, טז, הובא נשמת אברהם ח"א [או"ח] שכח, ט); הגרשז"א במאמרו: בירורים וספקות בענין פיקוח נפש דוחה שבת, מוריה, ג, ג-ד (תשל"א), י-לו, לפני אות א; תורה שבעל פה יד (מוסד הרב קוק, תשל"ב) יז-מה; מנחת שלמה, ס' ז, עמ' לח.
זכר לדבר מצינו בנדרים מט, ב, ותמיד כז, ב, "כל מידעם לא תפלוט קמיה רבך לבר מן קרא ודייסא שהן דומין לפתילתא של אבר ואפילו קמי שבור מלכא פלוט."

מצד שני בדברים שאין בהם פיקוח נפש הדין שונה.
בשאלתך לא פירטת את תנאי השאלה. "פעולה רפואית מסויימת" היא מושג כללי שלא ניתן לדעת להיכן לשייכו – לדיני פיקוח נפש, או לכללי כבוד רבו.

ב. קשה לפסוק הלכה על סמך "מן הסתם". לא כך היא דרכה של תורה.
 
אשמח לקבל שאלה חדה יותר, כדי שאפשר יהיה להתייחס אליה באופן הלכתי תוך הכרת המציאות הרפואית הרלבנטית.
 
בברכה רבה,
מרדכי הלפרין