מספר מזהה: 6485

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

שימור דם טבורי בשבת

שאלה:

אשתי נמצאת בהריון מתקדם ואנו מתעניינים באפשרות לשימור דם טבורי.
ברצוני לדעת האם ישנה בעיה בלקיחת הדם הטבורי בשבת או באיזשהו תהליך שקשור אליו?
במידה וקיימות הנחיות לטיפול בשבת, האם המיילדות מודעות להנחיות? יצויין, אשתי מתכוונת ללדת ב"מעייני הישועה" ויצרנו קשר עם "טבורית".

תשובה:

א.  אין היתר לחלל את שבת עבור שמירת דם טבורי פרטי.
ב.  לעומת זאת, כשמדובר בבנק ציבורי, מאחר ויש חולים לפנינו שזקוקים נואשות לדם טבורי מתאים להצלת חייהם, אזי ניתן להקל, ולהשתדל לבצע בשינוי כשהדבר ניתן.
ג.  אם ניתן להוציא את הדם הטבורי ללא ביצוע של מלאכות, מותר לבצע זאת גם בשבת.
ראו מאמרו של הרב יוסף איתן, "איסוף דם מחבל הטבור לאחר לידה", תחומין כרך כ"ה, עמ' 79.