מספר מזהה: 6457

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

שימוש ב OMNIC OCAS – עם תופעות לואי של כניסת זרע לשלפוחית השתן

שאלה:

האם יש בעיה בשימוש בתרופה OMNIC OCAS שבין תופעות לואי אפשריות מצוין גם אפשרות של כניסת הזרע לשלפוחית השתן. האם ספק סירוס זמני? האם ספק הוצאת ז"ל? התרופה נרשמה לי לטיפול בבעיה של נוקטוריה עקב הגדלה שפירה של הערמונית. (כלומר שיפור איכות חיים) אשמח אם יצוינו מקורות.

תשובה:

הגדלת הערמונית שגורמת לנוקטוריה ובהמשך לסתימה ממש וצורך להכנסת קטטר קבוע או לפגיעה בכליות, היא הוראה חד-משמעית לניתוח והוצאת הערמונית עקב פיקוח נפש. וזה על אף שהניתוח בהכרח יעקר את החולה כי אז הזרע ודאי נכנס לשלפוחית השתן במקום שיפלט החוצה כדרכו. אך כאמור, כיון שפגיעה בכליות ללא טיפול או זיהומים עקב הקטטר הקבוע, מחייב ניתוח והוצאת הערמונית, המחלה שמחייב הניתוח והעיקור מוגדר כבידי שמים ומותר (כמבואר בשו"ת חת"ם סופר חלק א, אבה"ע סי' יז, ע"פ דעת הסמ"ג).
לכן לגבי שאלתך על השימוש בתרופה, כשמטרת התרופה היא למנוע התהליך הנ"ל והפיקוח נפש שבדבר, ובנוסף אין זה ודאי שהתרופה תגרום לכניסת הזרע לשלפוחית, ואפילו אם כן, אין זו מטרת הטיפול, אין בזה איסור.
[ההיתר לעבור ניתוח כזה שבודאי מעקר את החולה מוסבר בספר נשמת אברהם (מהדורת תשס"ז) כרך ב' חלק אבן העזר עמ' קב.]