מספר מזהה: 6553

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

שימוש באבקת עצם ממקור אנושי לתיקון עצם הלסת

שאלה:

בס"ד
 
שלום רב
האם יש בעיה הלכתית בשימוש באבקת עצם ממקור אנושי (מארה"ב) לתיקון עצם הלסת לקראת השתלת שן?
 
בכבוד רב,
ד"ר נ'

תשובה:

א. ככלל, אין בעיה בהשתלת חומר מן החי בחניכיים, גם אם מקורו איננו כשר.
אמנם אם המושתל הוא כהן, ומדובר בהשתלת עצם אדם שנלקחה מן המת, יש לשאול שאלת חכם מיוחדת [ראה נשמת אברהם (מה"ת) חלק יו"ד, סי' שס"ט ס"ק ב' 1-4].
ב.
קיימת שאלה הלכתית והיא: האם יש כאן איסור הנאה מן המת? התשובה לשאלה זו היא שלילית לאור פסק הלכה של הג"ר איסר יהודה אונטרמן זצ"ל הרב הראשי האשכנזי השני לישראל, וכן דעת הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, שרקמה מן המת שהושתלה באדם חי והפכה לחלק מרקמת החי – אין בהנאה ממנה איסור של הנאה מן המת (שבט מיהודה עמ' שיד). פרטים נוספים בסוגיה זו – ראו מאמרי השתלת איברים מן המת; אסופת מאמרים לקראת הכינוס הראשון לרפואה, אתיקה והלכה, בפרק ג' עמ' 91-98 (1993).