מספר מזהה: 7390

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

שימוש בכרטיס מגנטי בשבת בביה"ח

שאלה:

אני סטודנטית לסיעוד בהדסה עין כרם. יש לי מספר שאלות שהתעוררו בעניין רפואה והלכה במהלך לימודי והכניסה למחלקות לגבי עבודה בשבת.
כניסה לחדר תרופות ופתיחת כספת של נרקוטיקה נעשית באמצעות כרטיס מגנטי מה צריך לעושות בשבת?
מה לגבי השימוש במחשב? יש צורך לבדוק מידע לגבי מטופלים ולדווח ולחתום על פרוצדורות או מדדים שנלקחים..

תשובה:

א. התשובות שמובאות להלן הנוגעות לשימוש במיכשור אלקטרוני, רובן מבוססות על שיטתו של הגאון הרב שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל שנחשב בשעתו לפוסק הדור, והן כוללות הוראות שהורה לי למעשה על דרך ההנהגה בבתי חולים.
ב. לגבי שימוש במחשב בשבת במחלקות בבית החולים:
   1. כתיבה במחשב, הוצאת דפים במדפסת: ניתן להתיר כתיבה במחשב לצורך החולים, בתנאי שפקודות השמירה וההדפסה תיעשנה בשינוי.
את פעולת ההדרכה בשינוי יש לבצע כך שהלחיצה על המקשים לא תיעשה בכרית האצבע כמו בימות החול, אלא בגב הפרק האמצעי של האצבע, אותו פרק שבו דופקים על הדלת.
   2. חתימה עם חותמת אישית: חתימה או חותמת אישית לפרטים המחייבים חתימת רופא או אחות – מותרת בשינוי.
ג. לגבי שימוש בכרטיס מגנטי בכניסה לחדר תרופות ופתיחת כספות נרקוטיקה: מותר לבצע זאת בשינוי. פרטים על אופי השינוי ניתן גם כאן לקבל מרב מוסמך.