מספר מזהה: 6891

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

שימוש בשיליה לאחר לידה – עמדת ההלכה לגבי לימוד הנושא ועיסוק בו

שאלה:

כבוד הרב שלום
אני מיילדת שעובדת בבית חולים איכילוב .סיימתי ללמוד לפני 27 שנים
אני מעוניינת לברר לגבי שימוש בשיליות אחרי לידה. ידוע שיש הרבה סגלות לשילייה של כל תינוק – ויש אפשרות לרקוח מהשלייה תרופות הומיופטיות שיכולים לטפל ולשפר את מצב הבריאותי של אותו התינוק בלבד

האם מותר לפי ההלכה להשתמש בשיליה אחרי הלידה-? כמובן   באישור האם
אני מעוניית ללמוד קורס המכשיר ומקנה ידע ומיומנות לשימוש בשילייה ותוצרותיה, אך קודם רוצה לדעת האם זה מותר לפי ההלכה.

ג

תשובה:

הדיון ההלכתי בשאלתך קשור בגדר התוקף של המנהג לקבור את השליה, מנהג המוזכר על ידי חלק מהפוסקים.
לעניין עצם חובת הקבורה של שליה כדאי לדעת:
1. קבורת מת ואיבריו היא חובה המפורשת בתורה (דברים כא, כג; שו"ע יו"ד שמא; שמח).
בנוסף קימת חובת קבורה גם על אברים שנכרתו מחיים בזמן שהם עונים על הגדרת "אבר מן החי", כשהסיבה לחובת הקבורה היא טומאת האיברים ודרישת ההלכה למנוע הכשלה בטומאה זו (שו"ת נודע-ביהודה, תנינא, יו"ד, סימן ר"ט).
2. לעומת זאת, רקמות אנושיות מן החי, כולל שלית אדם, אינן טמאות ואין לגביהן חובת קבורה. (אגרות משה, יו"ד חלק שלישי,סוף סימן קמ"א).
3. לאור האמור היה מקום לכאורה שלא להעביר את השליות לקבורה. אולם בדיקת מקיפה יותר מעלה שלוש עובדות נוספות אשר אינן תומכות בביטול המנהג.
א. קיימת רתיעה נפשית רחבה מהתייחסות לשליה כאל פסולת המושלכת לאשפה, רתיעה שבאה לידי ביטוי בהזדמנויות רבות, ומקיפה חלקים נרחבים באוכלוסייה.
ב. בסיס לרגישות אנושית זו מצוי בתלמוד הירושלמי (מסכת שבת, פרק יח, הלכה ג)
"השליא הזאת טומנין אותה בארץ, כדי ליתן ערבון לארץ."
ג. מחבר הספר נחמד למראה (חלק ב, דף נד ע"ג; הובא בשדי-חמד, כללים מערכת ק, כלל לז; ובשו"ת ציץ אליעזר חלק י, סימן כה, פרק ח אות ט; ובשו"ת מנחת יצחק חלק ז , סי' קב) על בסיס הירושלמי מתח ביקורת חריפה על הנשים אשר זורקות ומשליכות את השליה, במקום לקוברה בארץ. הביקורת של ה"נחמד למראה" היא על קהילות שלא הכירו את המנהג העתיק של קבורת שליות, כדוגמת קהילתו של מחבר גשר החיים (ח"א פט"ז ג – ג).
4. יודגש, שלא מדובר כאן על חיוב ברמה של "דין" אלא ברמה של "מנהג", (ציץ אליעזר, שם), ולכן אין בכך בכדי לאסור שימוש בשליות לצרכים רפואיים.
לכן: מותר להוציא חלקים מהשליה למטרות רפואיות וכן להשתתף בקורס הנדון. לגבי אכילת חלקי שליה על ידי אדם מבוגר יש מקום לדון בנפרד.
[על השימוש הרפואי בשיליה לטיפול בתינוק במצוקה, ראי מסכת שבת דף קלד דברי אביי בשם "אמרה לי אם", וכן בירושלמי, שם]