מספר מזהה: 6486

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

שימוש בשתל שבלול במצב TeleCoil בשבת

שאלה:

האם אפשר להעביר למצב T במכשיר שמיעה ו- שתל שבלול.

היום יש שני בתי כנסת בירושלים (אוהל נחמה וידידיה) שבהם יש השראה אלקטרומגנטית שמאפשרת לשמוע את השליח ציבור בתפילה ישירות במכשיר שמיעה ושתל שבלול עם הרבה פחות רעש שמפריע.

כדי לקלוט את התפילה במערכת הזאת (שפועלת מלפני שבת) צריך להעביר את מכשיר שמיעה ושתל שבלול למצב TeleCoil או בקיצור למצב T.

במצב זה השמיעה רק דרך לולאת השראה פנימית בתוך התקני השמיעה (מכשיר שמיעה ושתל שבלול) ואין שמיעה דרך מיקרופון (ויכול להיות שהוא כבוי ויכול להיות שהוא נשאר דלוק רק המערכת לא קולטת מהמקרופון מידע קולי).

השאלה אם אפשרי להעביר למצב T בשבת את מכשיר שמיעה ושתל שבלול – צריך לשים לב שאחרי התפילה צריך להחזיר את מכשיר שמיעה והשתל למצב הרגיל M (מיקרופון) כדי לשמוע את הסביבה…

בברכה

תשובה:

בהעברת המכשיר למצב T, מן הסתם נסגר מעגל חשמלי חדש [אם יש לך מידע מדוייק יותר על המערכת האלקטרונית – אנא יידע אותנו]. (ברוב המכשירים צריכים להעביר מתג ידני, ובמכשירים חדישים הוא ע"י לחיצת כפתור שלט) ידועה שיטת החזו"א (או"ח סי' נ ס"ק ט) שיש איסור תורה בונה בסגירת מעגל, אך מקובל להורות כדעת הגרש"ז אויערבאך זצ"ל (הגרש"ז אויערבאך, קובץ מאמרים בעניני חשמל בשבת, בהוצאת המכון המדעי טכנולוגי לבעיות הלכה, ירושלים, תשל"ח, עמ' 79-59, וראה בשש"כ מהדורת תשל"ט, פ"מ הע' נט, מנחת שלמה חלק א', סי' י-יא) שבעצם סגירת המעגל יש איסור דרבנן בלבד (אם לא שנדלקת נורה או נעשית שאר מלאכה).
ולכן, לצורך שמיעת תפילה וקריאת התורה יש להתיר להעביר את המתג על ידי שינוי (כגון בגב האצבע), כדין שבות דשבות לצורך מצוה (שכח, יז; שמירת שבת כהלכתה לג, ב-ג).
להחזיר את המכשיר אח"כ למצב רגיל יש להתיר על ידי גוי, דצרכי חולה נעשים על ידי נכרי (שם), או בשינוי כנ"ל אחרי שחרית לצורך קידוש [לדעות שיוצאים ידי חובה ע"י מכשיר שמיעה], כשעוד היום גדול משום עונג שבת, או לשמוע שיעור תורה.
בברכה,
מאיר אורליאן