מספר מזהה: 7204

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

שמן דגים ללא הכשר לשם אומגה 3.

שאלה:

מי שזקוק לכך – מה ההצדקה לקחת שמן דגים ללא הכשר לשם אומגה 3.

תשובה:

ראה בפרוייקט השו"ת של מכון שלזינגר, שו"ת מס'  4359

כאשר שני רגלי ההיתר הראשונות המובאות שם, נוגעות לשאלתך, ויתכן שגם הרגל הרביעית שם (תלוי במצב הרפואי).