מספר מזהה: 7274

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

תענית בכורות לנולד בניתוח קיסרי?

שאלה:

מה דין בכור שנולד בניתוח קיסרי לענין תענית בכורות?

תשובה:

בכור שנולד בניתוח קיסרי הוא "בכור", אך איננו "פטר רחם".
לענין פדיון בכורות התורה התנתה את החיוב בכך שהבכור הוא פטר רחם. אך במצרים לכאורה מפורש "ויהרוג ה' כל בכור בארץ מצרים" לכן יש מקום להדר ולנהוג בתענית בכורות אך להיפטר על ידי השתתפות בסיום מסכת כמקובל.
אם לא ניתן להשתתף בסיום מסכת, והתענית קשה עליו – איננו חייב להתענות כלל. (וראו משנ"ב סימן תע סק"ב)