תפילין עם אילאוסטומיה? - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

תפילין עם אילאוסטומיה?

16 בנובמבר 2012

הרב המשיב: אחר

שאלה:

האם מותר להניח תפילין עם אילאוסטומיה?

תשובה:

אילאוסטומיה פירושה חור בבטן החולה דרכו עובר צינור המנקז את המעי, וממנו יוצאת הצואה.
א.  לאחר ניקוי וכיסוי של המקום, התירו הפוסקים כל זמן שלא ברור שיוצאת צואה להתפלל ללמוד ולהניח תפילין (ראו מקורות בסעיף הבא)
ב.  אמנם בזמן שברור שיצא בזמן התפילה אסור להתפלל וכו' (מטעם "צואה במקומה"), כן פסק המנחת יצחק (ח"ו סי' יא-יב) והגרש"ז אויערבאך זצ"ל (נשמת אברהם עו,ה סעיף 1)
אכן, דעת הציץ אליעזר (ח"ט סי' ו) והגרי"ש אלישיב זצ"ל (נשמת אברהם שם) שאין לו דין של צואה במקומה, ואם מכוסה (אין ריח רע) ייתכן שמותר להתפלל.
ג.  תדירות הניקוי: משמעות המנחת יצחק ח"ו סימן יא להצריך ניקוי בבוקר קודם שחרית, ולפנות ערב קודם התפילה, וכמובן בזמן שידוע שאינו נקי.

בברכה
הרב אליעזר זאב הלפרין

הערה: לגבי ההבדל בין מיקומי הסטומה (מעי דק לעומת מעי גס) ואיכות החומר היוצא ממנו – עבר עיכול או לא, הדבר מצריך עיון נוסף.

שאלות נוספות

x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן