מספר מזהה: 7014

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

תפקיד רפואי של הלב אצל חז"ל

שאלה:

בס"ד

שלום רב. אני כותב תזה בעניין רפואה והלכה. רציתי לדעת כיצד הראשונים הבינו את תפקיד הלב, וכיצד הבינו את מחזור הדם.
לא ראיתי מישהו שעסק בכך במפורש, ואשמח לקבל הפנייה לכך.
כמו כן, אם תוכלו להפנות אותי למקור שעוסק בדברים אלו בספרות חז"ל – אודה לכם מאוד.

תודה רבה מראש,
א

תשובה:

שלום רב

המקורות אצל חז"ל עוסקים בדרך כלל במחלות ובדרכי הטיפול בהן. על האנטומיה של הלב (אצל בעלי חיים) ניתן לראות לדוגמא במסכת חולין, דף מב ודף מה.
א.  מקורות ראשוניים לעיון מרוכזים בספרו של משה פרלמן, "מדרש הרפואה", תל אביב תרפו 1926, כרך ב', עמ' 35-38 [זמין אונליין]
ב.  ניתוח של המקורות מנקודת מבט של היסטוריה של הרפואה מובאת אצל יצחק (יוליוס) פרויס, "הרפואה במקרא ובתלמוד", (תרגום: אורי וירצבורגר, מהדורה ראשונה בגרמנית 1911) הוצאת מאגנס תשע"ג (2012), עמ' 264-267.
ג.  הערך "לב", ב: אברהם שטיינברג, "אנציקלופדיה ההלכתית רפואית", הוצאת מכון שלזינגר תשס"ו 2006, 198-226. כמו כן ראה במאמרו "הלב וכלי הדם הגדולים" בספר אסיא ו', עמ' 199-211 (1986), שהוא הרחבת הפרק בעל אותו השם בספרו "פרקים בפתולוגיה בתלמוד ובנושאי כליו" , הוצאת מכון שלזינגר 1975, עמ' 9-18.

בברכה
ד"ר ישראל בלפר