תרומת ביצית לאשת כהן

15 ביוני 2018

הרב המשיב: הרב ד"ר מרדכי הלפרין

שאלה:

שלו הרב מרדכי הי"ו

מה עמדת הפוסקים ביחס למקרה כזה.
האם הילד יהיה חלל, לשיטת הסוברים שהוא מיוחס למקור הביצית ?
אם כן – האם זה מותר ?
אם לא – האם לא מדובר בסתירה, שהילד מוגדר כגוי ויעבור גיור, אבל יהיה כהן ?

כל טוב ותודה

תשובה:

שלום רב.
מפאת דוחק הזמן, אשיב בקצרה, עד שירחיב…
א. בכל מקרה הילד לא יהיה חלל, כי אמו לא נתחללה ע"י ביאת איסור או ביאת כהן חלל.
ב. לגבי קביעת אימהות: המחלוקת בין הפוסקים היא: האם הביצית קובעת, ולכן האם ההלכתית היא תורמת הביצית, ואז הילד גוי אם התורמת גויה, או שהיולדת היא האם ההלכתית, ואז היילוד יהודי גם אם התורמת לא.
ג. אם הילד יהודי וגם נותן הזרע יהודי, אזי כל עוד לא נתחללה האם, רק זהות האב קובעת אם הילד כהן או ישראל.
(רק אם מדובר בתרומת זרע מגוי לבת כהן —  יש ויכוח בין הפוסקים אם הילד היהודי הזה [שאמו בת כהן] יהיה גם כהן [מאחר ואין לו אב הלכתי, הוא מתייחס  על שבט אמו — שיטת הגרש"ז אויערבאך], או שאינו כהן אלא הוא ישראל כשר — כשיטת החולקים על הגרשז"א בסוגייה במסכת בכורות).
ד.  לגבי קביעת האימהות: להלכה, דעת הגרשז"א, הגר"ע יוסף, והגרי"א אלישיב — שהדבר לא יצא מכלל ספק ולכן לגבי קביעת האימהות יש להחמיר כשתי השיטות. (אף יש דעות חולקות לשני הצדדים)
בברכה,
מרדכי הלפרין

שאלות נוספות

תרומת מח עצם מתינוק

מה הדין בקשר לשימוש בתינוק כתורם מוח עצם? מהנשמת אברהם חושן משפט רמג א משמע שהוא מפקפק בזה האם ההתקדמות הרפואי בתחום הזה הביא לשינוי

קרא עוד »

מריחת שמן בשבת

האם מותר למרוח בשבת שמן טבעי להגברת החשק המיני (בעבור אשה שיש לה חשק מיני ירוד), השמן הינו נוזלי ממש, השאלה האם זה אסור משום

קרא עוד »

כשרות של ויטמין D

שלום וברכה. לאחרונה עשיתי בדיקות דם והתגלה שאני צריך לקחת ויטמין די. יש לי ויטמינים מחו"ל vitamin D3" the Vitamin Shoppe"האם ניתן לבלוע ויטמין זה

קרא עוד »

קישוי ללא הוצאת זרע

בס"ד שלום רב. ברצוני לדעת האם קישוי מחייב הוצאת זרע, מאחר ואני עוסק בהדרכת חתנים אני חייב לדעת את הצד ההלכתי הנובע מכך, ידוע לי

קרא עוד »

מכון שלזינגר © 2018

דילוג לתוכן