מספר מזהה: 5848

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

תשובות בעניין טומאת כהנים בבית חולים

שאלה:

מחפש תשובות בענין טומאת כהנים בבתי חולים

תשובה:

1. שם המאמר: פרוייקט השו"ת הבינלאומי (IRP‏) וכללי התייחסות לשואל הלא מוכר,
מאת: הרב ד"ר מרדכי הלפרין,
מקור: אסיא סט-ע, עמ' 9-64 שנת פרסום: תשס"ב
2. שם המאמר: האם מותר לכהן ללמוד רפואה?
מאת: הרב שלמה גורן,
מקור: אסיא סט-ע, עמ' 65-84, שנת פרסום: תשס"ב.
3. שם המאמר: איסור לימוד רפואה לכהנים – שו"ת
מאת: הרב לוי יצחק היילפרין

מקור: אסיא סט-ע, עמ' 85-105 שנת פרסום: תשס"ב.
4. שם המאמר: פתרון הלכתי לכהנים באמצעות "חרב כחלל" – האומנם?
מאת: הרב ברוך ברקוביץ, מקור: אסיא סט-ע, עמ' 106-130 שנת פרסום: תשס"ב.
5. שם המאמר:  היתר טומאת כהנים בספק פיקוח נפש
מאת: משה אריה פריינד, מקור: ספר אסיא ט', עמ' 48 (2004); אסיא נו, עמ' 9 (1995)
6. שם המאמר: כהנים בבתי חלים – האם הטומאה חודרת לפירי מעליות
מאת: הרב יעקב יפה, הרב דוד שבתאי, הערות מאת הרב ד"ר מרדכי הלפרין
מקור המאמר: אסיא פה-פו, עמ' 122-154 (2009)