מספר מזהה: 4593

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

regarding elective surgery – mole removal

שאלה:

תשובה: