מספר מזהה: 5222

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

the legitimacy of a Cohen becoming a Physician

שאלה:

My son is a 12 year old studying in a Yeshiva in Florida. He was asked by one of his Rabbanim to get an article about the legitimacy of a Cohen becoming a Physician. I have been unable to find anything; perhaps you can help us.
Thank you.
S C

תשובה:

The subject has been discussed extensively in the publications of the Schlesinger Institute. For an English Responsum, see the answer published in JME : "Studying Medicine for a Cohen" (JME 3:1 p. 52, 1997)
If Hebrew articles are also an option, see the following:

1הרב הלפרין באסיא סט-ע עמ' 59-64 : "(IRP) פרוייקט השו"ת והתייחסות לשואל לא מוכר".
2 הרב גורן "האם מותר לכהן ללמוד רפואה" שם עמ' 65-84.
3 הרב לוי יצחק היילפרין "איסור לימוד רפואה לכהנים – שו"ת" שם עמ' 85-105.
4 הרב ברוך ברקוביץ "פתרון הלכתי לכהנים באמצעות חרב כחלל – האמנם?" שם עמ' 106-130.