נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל המאמרים מתוך חוברת אסיא מ

כהנא, קלמן. "מכתבים למערכת- ניתוחי מתים בשיטת הבן איש חי" חוברת אסיא מ, תשמ"ה, עמ' 72-73.
שטינברג, אברהם. "פרקים בפתולוגיה בתלמוד ובנושאי כליו, פרק ששי: הכליות ודרכי השתן" חוברת אסיא מ, תשמ"ה, עמ' 63-71.
גרין, יוסף. "הזרעה מלאכותית בפסיקה ובחקיקה במדינת ישראל" חוברת אסיא מ, תשמ"ה, עמ' 45-62.
זילברשטיין, יצחק. "היש חובה להתריע על חריגות בטיפול בחולה הטרמינלי?" חוברת אסיא מ, תשמ"ה, עמ' 43-44.
אברהם, אברהם. "חציצה בטבילה עקב טיפול רפואי" חוברת אסיא מ, תשמ"ה, עמ' 30-42.
הלפרין, מרדכי. "האם מותרת השתלת לב על פי ההלכה?" חוברת אסיא מ, תשמ"ה, עמ' 5-29.