נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל המאמרים מתוך חוברת אסיא סא-סב

קטן, חנה. "צינעת הפרט בבדיקות" חוברת אסיא סא-סב, עמ' 199.
אוחנה, ראובן. "רשלנות רפואית או טעות בשוגג?" חוברת אסיא סא-סב, עמ' 196-198.
פקטר, אברהם. "מעוברות ומיניקות ביום הכיפורים" חוברת אסיא סא-סב, עמ' 195.
שטרן, שמעון. "עוד על מתן מורפיום לחולה סופני סובל" חוברת אסיא סא-סב, עמ' 193-194.
דימנטמן, מרדכי. "הבנת דברי חז"ל לאור המציאות הגניקולוגית" חוברת אסיא סא-סב, עמ' 193.
, . "עיקור ללא ניתוח" חוברת אסיא סא-סב, עמ' 158-192.
למברג, מרדכי. "ניצול מיני בחולי נפש מאושפזים – חו"ד משפטית" חוברת אסיא סא-סב, עמ' 139-157.
פקטר, אברהם. "נישואין של פגועי תסמונת דאון" חוברת אסיא סא-סב, עמ' 131-138.
הלפרין, מרדכי. "על משמעות המושג "רחם" בלשון חז"ל ו"אוטם רחם" בלשון הפוסקים" חוברת אסיא סא-סב, עמ' 105-130.
אויערבאך, שלמה, ושמעון גליק. "שיכוך כאבים שמקצר חיים; טיפולי פוריות לפסולי דין; קדימויות בחולים מסוכנים – השלמה לשו"ת" חוברת אסיא סא-סב, עמ' 56-104.