נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל המאמרים מתוך ספר אסיא ב

הלפרין, לוי. "שימוש במכשיר אדים בשבת" ספר אסיא ב, עמ' 266-280.
הלוי ספירו, משה. "ברכת הגומל לאחר החלמה ממחלת נפש" ספר אסיא ב, עמ' 263-265.
וולדנברג, אליעזר, ומשה שטיינברג. "הזנת בשר וחלב דרך פיום הקיבה" ספר אסיא ב, עמ' 257-262.
עוזיאל, בן-ציון. "אכילת בשר חזיר לחולה שחפת" ספר אסיא ב, עמ' 255-256.
קן, מרקו, ואחרים. "חולה ביום הכיפורים" ספר אסיא ב, עמ' 252-254.
שטיינברג, אברהם. "בעיה לדיון: תאומי סיאם" ספר אסיא ב, עמ' 246-251.
קוטק, שמואל. "תאומים במקורות היהדות ובהיסטוריה" ספר אסיא ב, עמ' 240-245.
שטיינברג, אברהם. "תאומים – היבטים רפואיים הלכתיים" ספר אסיא ב, עמ' 232-239.
היימן, דוב. "מקורות לתולדות בית החולים "שערי צדק"" ספר אסיא ב, עמ' 205-231.
ליבוביץ', יהושע. "לתולדות בתי החולים היהודיים בירושלים" ספר אסיא ב, עמ' 199-204.