אבהות גנטית Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: אבהות גנטית

Blyth, Eric. "Donor Anonymity and Secrecy versus Openness Concerning the Genetic Origins of the Offspring: International Perspectives" JME BOOK III, 2011, עמ' 246-257.
שטיינברג, אברהם. "עובר" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ה'), תשס"ז, עמ' 857-956.
בן מאיר, יהושע, ובנימין הכהן ווייס. "הורות משפטית והורות גנטית בהלכה; ייחוס הנולד לאשה עקרה לאחר השתלת שחלות" חוברת אסיא מז-מח, תש"נ, עמ' 80-88.
הלפרין, מרדכי. "כשלים אתיים בדו"ח ועדת מור יוסף "הועדה הציבורית לבחינת נושא הפריון וההולדה" – חוו"ד מיעוט" חוברת אסיא קה-קו, תשע"ז, עמ' 127-161.
רייסקין, שלומי. "הפרייה עצמית: ילד שאביו ואמו הגנטיים הם אותו אדם" חוברת אסיא קא-קב, תשע''ו, עמ' 103-111.
וסטרייך, אבישלום. "מעמדם של ילדים שנולדו בהפריה מלאכותית" ספר אסיא טז, תשע''ט, עמ' 431-455.
שטינברג, אברהם. "אבהות" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ב'), תשס''ו, עמ' 1-21.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן