ביבליוגרפיה Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: ביבליוגרפיה

וינברגר, יעקב. "מדור ביבליוגרפי – הזיקנה בספרות השו"ת" חוברת אסיא לו – הזקנה ביהדות, 1983, עמ' 99-107.
שטינברג, אברהם, וישראל בלפר. "קביעת רגע המוות: רשימה ביבליוגרפית-הלכתית" קביעת רגע המוות, תשס"ח, עמ' 349-356.
היילפרין מביאליסטק, שלמה, ואברהם שטינברג. ""ספר הרופאים" מאת הרב שלמה היילפרין ז״ל" חוברת אסיא כב, תשל"ט, עמ' 32-54.
, "מקורות וציונים לפרשת ראובן מעיין ז״ל (זכות החולה חשוך המרפא להעזר בתרופות שטרם אושרו על ידי משרד הבריאות)" חוברת אסיא לא-לב, תשמ"ב, עמ' 61.
רקובר, נחום. "המדור הביבליוגרפי" חוברת אסיא לא-לב, תשמ"ב, עמ' 64-73.
רקובר, נחום. "מפתח למאמרים ברפואה והלכה – המשך מחוברת אסיא לא—לב" חוברת אסיא לג, תשמ"ב, עמ' 38-48.
וונדר, מאיר. "מפתח מוער למאמרי רפואה והלכה שנדפסו בכתבי־עת תורניים בשנים תשל״ג-תש׳׳ם" חוברת אסיא לד, תשמ"ג, עמ' 44-62.
, "מבוא לביבליוגרפיה מסכמת של כתבי ד״ר יעקב לוי ז״ל" חוברת אסיא לה, תשמ"ג, עמ' 72-76.
וונדר, מאיר. "מפתח מוער למאמרי רפואה והלכה שנדפסו בכתבי עת תורניים בשנת תשמ״א" חוברת אסיא לז, תשד"מ, עמ' 63-82.
וונדר, מאיר. "מפתח מוער למאמרי רפואה והלכה שנדפסו בכתבי עת תורניים בשנת תשמ״ב" חוברת אסיא לח, תשד"מ, עמ' 59-67.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן