בית חולים Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: בית חולים

קסלווק, אברהם, ואחרים. "חיים יהודיים בביה״ח לחולים כרוניים – החשיבות בהדגשת נקודת מבטו של הקשיש" חוברת אסיא לו – הזקנה ביהדות, 1983, עמ' 67-68.
הלפרין, מרדכי. "International Responsa Project: Saving lives – positions at different hospitals; Donating embryos for IVF" JME 7.2, 2010, עמ' 69.
הלפרין, מרדכי. "קווים אחדים לדרכו של הג״ר שלמה זלמן אויערבאך זצ״ל בהלכות רפואה ופיקוח נפש" רפואה והלכה – הלכה למעשה: אסופת מאמרים לכנס ועידת רבני אירופה (תשס"ו), תשס"ו, עמ' 18-65.
שטינברג, אברהם. "בית חולים" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ב'), תשס''ו, עמ' 271-312.
נויברט, יהושע, וי דייק. "בעיות הלכתיות בהפעלת חדר מיון בשבת" חוברת אסיא ח, תשל"ג, עמ' 5-13.
פרידברג, חיים. "תכנון מרכז רפואי על פי ההלכה" חוברת אסיא יד, תשל"ו, עמ' 3-11.
הלפרין, לוי. "דרכים לפתרון בעיית טומאת כהנים בבתי חולים" חוברת אסיא כא, תשל"ח, עמ' 32-33.
ליבוביץ', יהושע. "לתולדות בתי החולים היהודיים בירושלים" חוברת אסיא כב, תשל"ט, עמ' 26-34.
הלפרין, לוי. "פתרונות לבעיות טכנולוגיות-הלכתיות בבית-חולים מודרני" חוברת אסיא כב, תשל"ח, עמ' 14-21.
שטינברג, אברהם. "בית החולים בספרות ההלכה" חוברת אסיא כב, תשל"ט, עמ' 6-13.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן