בריאות הציבור Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: בריאות הציבור

, "נגד אותנזיה – ״מיתה יפה״ (החשת המוות מתוך חמלה)" חוברת אסיא ג, 1971, עמ' 41-42.
גרינברגר, חיה. "Immunization in Light of Halacha: The Case of Viral Hepatitis B" JME 8.2, 2016, עמ' 4-16.
שטיינברג, אברהם. "עישון – נספח: אגרות וחוקים" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ו'), תשס"ז, עמ' 301-310.
שטיינברג, אברהם. "עישון" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ו'), תשס"ז, עמ' 263-300.
פיינשטיין, משה. "עישון בבית המדרש" חוברת אסיא לז, תשד"מ, עמ' 32-35.
רפפורט, שבתי. "קדימויות בהקצאת משאבים ציבוריים לרפואה – בעקבות הערותיו של פרופסור ד׳ מאיר" חוברת אסיא נא-נב, תשנ"ב, עמ' 46-53.
, "היבטים בריאותיים הלכתיים בהעסקת שוחטים ובודקים" חוברת אסיא קה-קו, תשע"ז, עמ' 91-106.
גרינברגר, חיה. "מערך החיסונים בישראל – היבט אפידמיולוגי ומבוא לדיון הלכתי" חוברת אסיא פז-פח, תש''ע, עמ' 5-27.
בר אילן, יחיאל. "בדיקות סקר רפואיות לגילוי מוקדם בהלכה ובהשקפה" חוברת אסיא פה-פו, תשס''ט, עמ' 12-30.
בר אילן, יחיאל. "בדיקות סקר רפואיות לגילוי מוקדם בהלכה ובהשקפה" ספר אסיא טו, תשע''ו, עמ' 386-404.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן