בתולין Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: בתולין

שטיינברג, אברהם. "קידושין וגירושין" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ו’), תשס"ז, עמ' 569-596.
, "קדימויות ועדיפויות בהצלת נפשות; ביתוק בתולים ע״י רופא" חוברת אסיא טז, תשל"ז, עמ' 19-20.
הכהן אבינר, שלמה. "כלה מסולקת דמים ע”י גלולות – האם צריכה לחשוש לגזירת דם בתולים?" ספר אסיא יא, תשס''ט, עמ' 420-422.
מלאך, דניאל. "פתח פתוח בבוגרת – הלכה ומציאות" ספר אסיא יא, תשס''ט, עמ' 418-419.
לוי, שלמה. "עד היכן גזרו דם בתולים?" ספר אסיא יא, 415-417, עמ' .
אריאל, יעקב. "עד מתי גזרו על דם בתולים?" ספר אסיא יא, תשס''ט, עמ' 412-414.
קטן, יואל. "עד מתי קיימת גזירת דם בתולים?" ספר אסיא יא, תשס''ט, עמ' 409-411.
אריאל, יועזר. "טענת בתולים בזמן הזה" ספר אסיא יא, תשס''ט, עמ' 388-408.
לוי, אורי. "טענת דמים ופתח-פתוח בבוגרת – הלכה ומציאות" ספר אסיא יא, תשס''ט, עמ' 379-387.
שטינברג, אברהם. "בתולים" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ב’), תשס''ו, עמ' 415-432.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן