גניקולוגיה Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: גניקולוגיה

טננבוים, מלכיאל צבי הלוי. "טומאת נידה בבדיקה גניקולוגית" חוברת אסיא ה, 1972, עמ' 32.
נבנצל, אביגדור. "הערות ותגובות – קוראים כותבים (הערות הרב נבנצל)" חוברת אסיא ו, 1972, עמ' 35.
וולדנברג, אליעזר. "טומאת נידה בבדיקה גניקולוגית" חוברת אסיא ז, 1973, עמ' 23.
עוזיאל, בן-ציון. "סכומי התשובות בענייני רפואה והלכה מתוך שאלות ותשובות "משפטי עוזיאל" (חלק שלישי משלשה חלקים)" חוברת אסיא טו, תשל"ז, עמ' 21-28.
, "טומאת נידה בבדיקה גניקולוגית" חוברת אסיא יא, תשל"ה, עמ' 23.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן