הספד Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: הספד

הלברשטט, חיים. "קוים לדמותו של ד”ר פ. שלזינגר ז”ל והתפתחות הרפואה בימיו" חוברת אסיא ו, 1972, עמ' 7-11.
פלק, זאב. "דף הקדשה לזכרו של ד”ר מאיר פלק ז”ל (ברסלאו תרנ”א – ירושלים תשל”ב)" חוברת אסיא ו, 1972, עמ' 5-6.
שטינברג, אברהם. "מרן הגאון הרב שלמה זלמן אויערבאך זע״ל – קווים אחדים מתולדות חייו" ספר הכינוס הבינלאומי השני לרפואה, אתיקה והלכה – אסופת מאמרים לקראת הכינוס (תשנ”ו-1996), 1996, עמ' 11-12.
אברהם, אברהם. "מילי דפרידה – מרן הגרש”ז אויערבאך" ספר הכינוס הבינלאומי השני לרפואה, אתיקה והלכה – אסופת מאמרים לקראת הכינוס (תשנ”ו-1996), 1996, עמ' 9.
קהן, חיים. "דברי פתיחה – לזכר ד”ר פלק שלזינגר ז”ל" חוברת אסיא ט, תשל"ד, עמ' 5-6.
קהן, חיים, ופליקס מונק. "הרב ד״ר אליהו מונק ז״ל – קוים לדמותו" חוברת אסיא כ, תשל"ח, עמ' 5.
אברהם, אברהם. "הגרש”ז אויערבאך זצ”ל – מילי דפרידה" חוברת אסיא נו, עמ' 4-9.
קהן, חיים. "ד”ר חיים הלברשטט ז”ל – דברי פרידה" חוברת אסיא נא-נב, עמ' 5-6.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן