הפריה חוץ גופית Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: הפריה חוץ גופית

לוין, אייבי, וענת ספרן. "הפריה חוץ גופית (הח"ג) – (תשנ"ה) 1995" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 52-82.
אברהם, אברהם. "טיפולי פוריות והפרייה חוץ-גופית בשבת ויום טוב" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 50-51.
אברהם, אברהם. "נשמת אברהם – הלכות חולים ורפואה, אבן העזר סימנים א-ה" ספר הכינוס הבינלאומי השני לרפואה, אתיקה והלכה – אסופת מאמרים לקראת הכינוס (תשנ"ו-1996), 1996, עמ' 313-320.
בן מאיר, יהושע. "הפריית מבחנה — יחוס עובר הנולד לאם פונדקאית ולאם ביולוגית" ספר הכינוס הבינלאומי השני לרפואה, אתיקה והלכה – אסופת מאמרים לקראת הכינוס (תשנ"ו-1996), 1996, עמ' 297-312.
שטינברג, אברהם. "הַפְרָיָה חוּץ-גּוּפִית, מתוך האנצקלופדיה ההלכתית-רפואית, עם קונטרס השלמות" ספר הכינוס הבינלאומי השני לרפואה, אתיקה והלכה – אסופת מאמרים לקראת הכינוס (תשנ"ו-1996), 1996, עמ' 271-296.
, דו"ח הוועדה הציבורית. "דין וחשבון הועדה הציבורית-מקצועית לבחינת הנושא של הפרייה חוץ-גופית" ספר הכינוס הבינלאומי השני לרפואה, אתיקה והלכה – אסופת מאמרים לקראת הכינוס (תשנ"ו-1996), 1996, עמ' 127-253.
לוין, אייבי, וענת ספרן. "הפרייה חוץ־גופית – תשנ״ה (1995)" ספר הכינוס הבינלאומי השני לרפואה, אתיקה והלכה – אסופת מאמרים לקראת הכינוס (תשנ"ו-1996), 1996, עמ' 81-117.
הלפרין, מרדכי. "In-Vitro Fertilization (IVF), Insemination and Egg-Donation" JME BOOK II, 2005, עמ' 162-171.
שטינברג, אברהם. "הפריה חוץ גופית – נספח – חוק הסכמים לנשיאת עוברים" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ב'), תשס''ו, עמ' 896-917.
שטינברג, אברהם. "בעיה לדיון: "תינוק מבחנה"" חוברת אסיא כג, תשל"ט, עמ' 11-16.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן