התנגדות לטיפול Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: התנגדות לטיפול

Dienstag, Aryeh, וPenina Dienstag. "Autonomy within a given scope, the opinion of Rabbi Shlomo Zalman Auerbach" JME 7.2, 2010, עמ' 20-30.
Kaye, Dovid. "End of Life Issues in Halacha: DNR, Feeding Tubes, and Palliative Care" JME 7,1, 2009, עמ' 31-40.
פינק, דוד. "Against Medical Advice" JME BOOK II, 2005, עמ' 51-77.
דייכובסקי, שלמה. "כפיית בדיקה וטיפול – היבטים הלכתיים על מחלת ה"איידס"" רפואה והלכה – הלכה למעשה: אסופת מאמרים לכנס ועידת רבני אירופה (תשס"ו), תשס"ו, עמ' 384-388.
שטיינברג, אברהם. "סירוב לטיפול רפואי מציל-חיים" שונות, 2000, עמ' 571-580.
שטינברג, אברהם. "חולה – נספח – חוק זכויות החולה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ג'), תשס''ו, עמ' 463-483.
שטינברג, אברהם. "הסכמה מדעת" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ב'), תשס''ו, עמ' 633-717.
שטינברג, אברהם. "גילוי מידע לחולה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ב'), תשס''ו, עמ' 479-512.
כרמי, אמנון. "הסכמת חולה לטפול רפואי (חלק ראשון משני חלקים)" חוברת אסיא יג, תשל"ו, עמ' 11-24.
הלפרין, מרדכי. "התנגדות הורים לניתוח התינוק המסוכן – הערות לפסק דין אזרחי" חוברת אסיא מט-נ, תש"נ, עמ' 82-94.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן