זריקה Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: זריקה

שטינברג, אברהם. "זריקות בשבת" חוברת אסיא ב, 1971, עמ' 15-19.
טוקצינסקי, יחיאל מיכל. "עשיית חבלה באב ואם לשם רפואה" חוברת אסיא ג, 1971, עמ' 37-38.
הכהן אבינר, שלמה. "זריקת אפידורל בלידה – שו"ת" ספר אסיא יג, תש''ע, עמ' 393-394.
קטן, חנה, ויואל קטן. "אילחוש אפידורלי בלידה – מבט רפואי והלכתי" ספר אסיא יג, תש''ע, עמ' 382-392.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן