זריקות Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: זריקות

שטינברג, אברהם. "זריקות בשבת" חוברת אסיא ב, 1971, עמ' 15-19.
טוקצינסקי, יחיאל מיכל. "עשיית חבלה באב ואם לשם רפואה" חוברת אסיא ג, 1971, עמ' 37-38.
, "רופא שריפא ברשות וטעה או החליף רפואה והזיק או המית ודין אחות מסדרת זריקות" ספר הכינוס הבינלאומי השני לרפואה, אתיקה והלכה – אסופת מאמרים לקראת הכינוס (תשנ"ו-1996), עמ' 515-516.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן