זרע Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: זרע

לוין, אייבי, וענת ספרן. "הפריה חוץ גופית (הח"ג) – (תשנ"ה) 1995" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 52-82.
וולדנברג, אליעזר. "סכומי הלכות בדיני הוצאת זרע" חוברת אסיא א, 1970, עמ' 24.
קורצטג, משה. "בענין שמירת הזרע לקיום מצות פריה ורביה" חוברת אסיא נא-נב, תשנ"ב, עמ' 75-79.
סושארד, צדוק. "הקפאת זרע לקיום מצוות ״פרו־ורבו״ – שו״ת" חוברת אסיא נא-נב, תשנ"ב, עמ' 72-74.
דורון, אליהו. "שאלה חמורה בענין שמירת זרע לקיים פריה ורביה; נספח – השחתת זרע (אנציקלופדיה תלמודית)" חוברת אסיא מד, תשמ"ח, עמ' 34-39.
רייסקין, שלומי. "שחלה המייצרת זרע [ולא ביציות]" חוברת אסיא קז-קח, תשע"ז, עמ' 111-121.
קטן, חנה. "הזרקת זרע עצמית בוגיניזמוס" חוברת אסיא צג-צד, תשע''ד, עמ' 196-197.
פרימר, זאב, ואחרים. "מכתבים למערכת: הטית חץ; משחות בשבת; תרונמת מח עצם; כתם בנטילת גלולות; הרגשה; בדיקות" חוברת אסיא צא-צב, תשע''ב, עמ' 196-220.
רייסקין, שלומי. "הפרייה באמצעות "זרע מלאכותי"" חוברת אסיא פא-פב, תשס''ח, עמ' 69-78.
רייסקין, שלומי. "תאי זרע מלאכותיים" ספר אסיא יג, תש''ע, עמ' 220-229.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן