חבלה Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: חבלה

טוקצינסקי, יחיאל מיכל. "עשיית חבלה באב ואם לשם רפואה" חוברת אסיא ג, 1971, עמ' 37-38.
שטיינברג, אברהם. "ריאות" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ו’), תשס''ז, עמ' 795-816.
שטיינברג, אברהם, ואחרים. "ניסויים רפואיים בבני אדם" ספר אסיא ג, עמ' 281-294.
, "עשיית חבלה באב ואם לשם רפואה – גשר החיים" ספר אסיא א, עמ' 281.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן