חולה מסוכן Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: חולה מסוכן

פרבשטיין, משה. "גדרי "ספק פיקוח נפש" – חילול שבת לכל צרכי חולה מסוכן" רפואה והלכה – הלכה למעשה: אסופת מאמרים לכנס ועידת רבני אירופה (תשס"ו), תשס"ו, עמ' 3-18.
שטינברג, אברהם. "וידוי" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ג'), תשס''ו, עמ' 241-250.
הכהן אבינר, שלמה. "העמדת חולה מסוכן על מצבו" חוברת אסיא יט, תשל"ח, עמ' 39-43.
נבנצל, אביגדור. "מתן סמים משכרים לחולה מסוכן" חוברת אסיא כה-כו, תש"מ, עמ' 39-41.
קורח, שלמה. "מכתבים למערכת: מתן סמים משככי כאבים לחולים מסוכנים" חוברת אסיא כט-ל, תשמ"א, עמ' 63-75.
פרבשטיין, משה. "גדרי ״ספק פיקוח נפש״ – חילול שבת לכל צרכי חולה מסוכן" חוברת אסיא נג-נד, תשנ"ד, עמ' 87-106.
כץ, ישראל. "דין "מסיר המונע" – ממקורותיו של דין הגוסס ועד ימינו" חוברת אסיא פט-צ, תשע''א, עמ' 127-136.
הלפרין, מרדכי. "סימן י – פניית חולה מסוכן לרופא אליל" רפואה, מציאות והלכה – וּלְשׁוֹן חֲכָמִים מַרְפֵּא, תשע''ב, עמ' 87-111.
בנר, אוריאל. "פרשנות חז"ל לפרשת ארבעת המצורעים" ספר אסיא טו, תשע''ו, עמ' 317-324.
שטינברג, אברהם. "ברכות ותפילות" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ב'), תשס''ו, עמ' 369-415.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן