חולה שיש בו סכנה Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: חולה שיש בו סכנה

שטינברג, אברהם. "חולה – נספח – חוק זכויות החולה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ג'), תשס''ו, עמ' 463-483.
שטינברג, אברהם, ואחרים. "חולה ביום הכפורים" חוברת אסיא יז, תשל"ז, עמ' 22-24.
שטיינברגר, ישעיה. "חולה שיש בו סכנה — הגדרת "צורך" וגדרי נאמנות הרופא והחולה" חוברת אסיא נא-נב, תשנ"ב, עמ' 23-33.
פרימר, זאב. "פיקוח נפש בחדר מיון בשבת" חוברת אסיא קט-קי, תשע"ח, עמ' 16-20.
הלפרין, מרדכי, וחיה גרינברגר. "עוד על חילול שבת לצורך שהייה בבית החולים עם חולה שיש בו סכנה; הקבוצה למציאת אחאים ; תזכיר חוק בנקי הזרע ; בגדרי ספק פיקוח נפש" חוברת אסיא קג-קד, תשע"ז, עמ' 189-202.
, "השפעת נוכחות אדם קרוב ליד חולה שיב"ס על סיכויי החלמתו – נתונים רפואיים ומשמעותם להלכות שבת" חוברת אסיא צא-צב, תשע''ב, עמ' 81-103.
שקאני, אשר. "עוד על היתר חילול שבת לצורך שהייה בבית החולים עם חולה שיש בו סכנה" ספר אסיא טז, תשע''ט, עמ' 141-147.
גרינברגר, חיה, ופנינה מור. "השפעת נוכחות אדם קרוב ליד חולה שיב"ס על סיכויי החלמתו – נתונים רפואיים ומשמעותם להלכות שבת" ספר אסיא טז, תשע''ט, עמ' 150-170.
שטינברג, אברהם. "כשרות" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ד'), תשס''ו, עמ' 133-182.
שטינברג, אברהם. "חולה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ג'), תשס''ו, עמ' 412-483.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן