טומאה Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: טומאה

צימרמן, דינה, ואלחנן בראון. "התערבות הורמונלית למניעת חופת נידה – תשובה לתגובה" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 327-328.
אברזל, אליהו. "בדין: התקן אם נחשב מכה" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 167-168.
אברהם, אברהם. "הקדמה להלכות נדה" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 4-9.
הופמן, דוד צבי, ויהודה אסאד. "דין כהן הלומד רפואה" חוברת אסיא ב, 1971, עמ' 28-29.
טננבוים, מלכיאל צבי הלוי. "טומאת נידה בבדיקה גניקולוגית" חוברת אסיא ה, 1972, עמ' 32.
נבנצל, אביגדור. "הערות ותגובות – קוראים כותבים (הערות הרב נבנצל)" חוברת אסיא ו, 1972, עמ' 35.
וולדנברג, אליעזר. "טומאת נידה בבדיקה גניקולוגית" חוברת אסיא ז, 1973, עמ' 23.
שטיינברג, אברהם. "עצמות" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ו'), תשס"ז, עמ' 235-263.
שטינברג, אברהם. "ילוד" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ג'), תשס''ו, עמ' 838-950.
שטינברג, אברהם. "בית חולים" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ב'), תשס''ו, עמ' 271-312.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן