יולדת Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: יולדת

לוי, יעקב. "הצלת הולד במיתת אם" חוברת אסיא ד, 1972, עמ' 30-31.
קטן, חנה. "רחם כפול" חוברת אסיא קא-קב, תשע''ו, עמ' 112-116.
פרנק, יאיר. "איתובי דעתא – רצונותיו של חולה ומצבו הנפשי כשיקול לחילול שבת בעבורו" ספר אסיא טז, תשע''ט, עמ' 171-191.
סולובייצ'יק, אליהו. "עוד על הרגעת היולדת" ספר אסיא יג, תש''ע, עמ' 403-405.
דייכובסקי, שלמה. "הרגעת היולדת – שו"ת" ספר אסיא יג, תש''ע, עמ' 396-402.
שטינברג, אברהם. "לידה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ד'), תשס''ו, עמ' 226-330.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן