יום הכיפורים Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: יום הכיפורים

גרודזנסקי, חיים עוזר. "האכלת חולה ביוהכ"פ בחוקן" חוברת אסיא ז, 1973, עמ' 20.
וולדנברג, אליעזר. "לקיחת תרופות ביום-הכפורים" חוברת אסיא ז, 1973, עמ' 18.
פינק, דוד. "Against Medical Advice" JME BOOK II, 2005, עמ' 51-77.
גוטמן, צבי. "הזנה מלאכותית ביום הכפורים" רפואה והלכה – הלכה למעשה: אסופת מאמרים לכנס ועידת רבני אירופה (תשס"ו), תשס"ו, עמ' 541-549.
דומב, צבי, ושלמה אויערבאך. "בירורים וספקות בענין פקוח נפש בשבת וביום הכיפורים – שו״ת" רפואה והלכה – הלכה למעשה: אסופת מאמרים לכנס ועידת רבני אירופה (תשס"ו), תשס"ו, עמ' 536-540.
הלפרין, מרדכי. "קווים אחדים לדרכו של הג״ר שלמה זלמן אויערבאך זצ״ל בהלכות רפואה ופיקוח נפש" רפואה והלכה – הלכה למעשה: אסופת מאמרים לכנס ועידת רבני אירופה (תשס"ו), תשס"ו, עמ' 18-65.
וויינברג, יחיאל יעקב. "הנהגת רבי ישראל מסלנט בשבת ויום הכיפורים תר"ט" חוברת אסיא קיז-קיח, 2020, עמ' 100.
שטינברג, אברהם. "מועדים ותעניות" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ד'), תשס''ו, עמ' 349-390.
שטינברג, אברהם, ואחרים. "חולה ביום הכפורים" חוברת אסיא יז, תשל"ז, עמ' 22-24.
נויברט, יהושע. "נספחים בנושא הנקה: הנקה בשבת; בן שמונה; יום הכיפורים" חוברת אסיא כז-כח, תשמ"א, עמ' 55-56.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן