יום טוב Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: יום טוב

שטינברג, אברהם. "השמוש בתרופות ביו״ט – לאור ההלכה" חוברת אסיא ג, 1971, עמ' 8-12.
שטינברג, אברהם. "מועדים ותעניות" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ד’), תשס''ו, עמ' 349-390.
אברהם, אברהם. "טיפולי פוריות והפרייה חוץ־גופית בשבת ויום טוב" חוברת אסיא נה, תשנ"ה, עמ' 42.
שטינברג, אברהם. "יום-טוב" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 59.
הלפרין, מרדכי. "העישון – סקירה הלכתית" ספר אסיא ה, עמ' 238-247.
שטיינברג, אברהם. "השימוש בתרופות ביום טוב לאור ההלכה" ספר אסיא א, עמ' 33-37.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן