יין Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: יין

שטיינברג, אברהם. "שיכור" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ז’), תשס"ז, עמ' 624-662.
שטינברג, אברהם. "כשרות" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ד’), תשס''ו, עמ' 133-182.
לוי, יהודה. "מהו קורדייקוס?" ספר אסיא ו, עמ' 59-60.
, . "הלכות רופאים ורפואה – מתוך סדור בית יעקב ליעב”ץ ז”ל" ספר אסיא ד, עמ' 9-21.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן