יסורים Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: יסורים

פרבשטיין, אברהם. "האם חייב אדם להאריך חיי יסורין? דעת החזון אי”ש" רפואה והלכה – הלכה למעשה: אסופת מאמרים לכנס ועידת רבני אירופה (תשס”ו), תשס"ו, עמ' 504.
שטינברג, אברהם. "יסורים" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ד’), תשס''ו, עמ' 1-50.
, "הריגת אדם מתייסר" חוברת אסיא טז, תשל"ז, עמ' 21.
, "בעניין איבוד עצמו מפני הייסורין" חוברת אסיא קה-קו, תשע"ז, עמ' 107-126.
שרלו, יובל. "מניעת טיפול בתינוק הנוטה למות שהותקף על ידי “חיידק טורף”" ספר אסיא טז, תשע''ט, עמ' 268-282.
פרבשטיין, אברהם. "האם חייב אדם להאריך חיי יסורין? – דעת החזון אי”ש" ספר אסיא טז, תשע''ט, עמ' 257.
בר אילן, יחיאל, ואחרים. "טיפול בפגים שאינם בני קיימא או הצפויים לחיי יסורים" ספר אסיא יב, תשס''ט, עמ' 130-139.
שטינברג, אברהם. "אבוד עצמו לדעת" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ב’), תשס''ו, עמ' 21-56.
אברהם, אברהם. "ניסיונות רפואיים בבעלי חיים ובבני אדם" ספר אסיא ה, עמ' 18-23.
שטיינברג, אברהם. "רצח מתוך רחמים לאור ההלכה" ספר אסיא ג, עמ' 424-457.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן