כבוד המת Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: כבוד המת

לוי, יעקב. "המכון מול בעיות רפואיות הלכתיות" חוברת אסיא ג, 1971, עמ' 4-7.
, "International Responsa Project: Shiduchin & Procreation ; Halachic sources for treating body parts; Reconstruction surgery and tattoos" JME 7,1, 2009, עמ' 13, 58.
שטינברג, אברהם. "נתוח המת" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ה'), תשס''ו, עמ' 561-650.
שטינברג, אברהם, ומרדכי הלפרין. "החלטת ועדת כבוד המת על פתיחת קברי ילדי תימן" חוברת אסיא קטו-קטז, תש"פ, עמ' 124.
שטיינברג, אברהם. "פתיחת קברי ילדי תימן – שיקולים הלכתיים" חוברת אסיא קטו-קטז, תש"פ, עמ' 111-116.
שטינברג, אברהם. "חניטה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ג'), תשס''ו, עמ' 529-543.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן